Pirnar & Savšek
inženirski biro, d.o.o.
Žabjek 18A
1420 Trbovlje
Tel.: 03 56 60 400 (N.C.)
Faks: 03 56 60 401
 
 
 

 

26 let PIRNAR SAVŠEK INŽENIRSKI BIRO

 Inženirske storitve za strojegradnjo

RAČUNALNIŠKO PODPRTE MEHANSKE ANALIZE IN IZRAČUNI

  • statični in stabilnostni izračuni in analize
  • napetostno-deformacijske analize strojnih delov, strojev in naprav
  • dinamični izračuni konstrukcij, strojev in naprav
  • metoda končnih elementov (ANSYS)
  • analize konstrukcijskih rešitev in optimizacija detajlov
  • analize doseganja stopnje zanesljivosti in mehanskih karakteristik konstrukcij, strojev ali naprav
  • analize poškodb

KOMBINACIJA ANALITIČNIH IN EKSPERIMENTALNIH TEHNIK TER POSTOPKOV

  • izvajanje računsko-teoretičnih analiz v kombinaciji z meritvami različnih fizikalnih količin na strojih in napravah ter prototipih

RAZVOJ STROJEV IN NAPRAV (OD ZASNOVE DO PROTOTIPA)

 
 
Pirnar & Savšek, inženirski biro, d.o.o. © 2007 :: Uvod | Elektronska pošta | Kazalo | English